pCMV-FLAG-HBV-C-SV40-Neo Plasmid

Model: PVT46575
Availability :  In Stock
  • pCMV-FLAG-HBV-C-SV40-Neo Plasmid
$280.00