pCMV-PCDHB5-3×FLAG-SV40-Neo Plasmid

Model: PVT46111
Availability :  In Stock
  • pCMV-PCDHB5-3×FLAG-SV40-Neo Plasmid
$280.00