pCMV-PYY-3×FLAG-SV40-Neo Plasmid

Model: PVT46614
Availability :  In Stock
  • pCMV-PYY-3×FLAG-SV40-Neo Plasmid
$280.00