pLV2-CMV-ZNRF3×FLAG-Puro Plasmid

Model: PVT54757
Availability :  In Stock
  • pLV2-CMV-ZNRF3×FLAG-Puro Plasmid
$280.00