pLV2-U6-FNDC4-shRNA1-PGK-Hyg Plasmid

Model: PVT45339
Availability :  In Stock
  • pLV2-U6-FNDC4-shRNA1-PGK-Hyg Plasmid
$280.00