pLV2-U6-PBK-shRNA2-hPGK-mCherry-Puro Plasmid

Model: PVT45346
Availability :  In Stock
  • pLV2-U6-PBK-shRNA2-hPGK-mCherry-Puro Plasmid
$280.00