pLV3-CMV-AKT1-Neo Plasmid

Model: PVT54953
Availability :  In Stock
  • pLV3-CMV-AKT1-Neo Plasmid
$280.00