pLV3-CMV-CHEK2-Neo Plasmid

Model: PVT50172
Availability :  In Stock
  • pLV3-CMV-CHEK2-Neo Plasmid
$280.00